Термография на електрически съоръжения

Термография на електрически съоръжения

Използваният метод за безконтактен контрол над работата на електрически съоръжения под напрежение дава безценна възможност за превантивна инспекция и безопасна работа в потенциално опасна среда.

Видове термография на технически съоръжения които предлагаме:

Електрическите компоненти като връзки, съединения и контакти се влошават във времето поради корозия, разхлабване, пренатягане, замърсяване и претоварване, всичко това причинява увеличаване на електрическото съпротивление и впоследствие повишаване на температурата. Ако се остави, възниква по-нататъшно влошаване, което води до евентуална повреда на оборудването, пожар и дори експлозии.

Провеждането на редовни термографски обследвания ще доведе до качествена оценка на вашите електрически разпределителни системи и компоненти и всяка намеса за поддръжка може да бъде планирана като предсказуема стратегия за поддръжка.

Затова препоръчваме редовни термографски обследвания на следните видове оборудване:

 • Държачи на предпазители
 • Разпределителни табла
 • Контролни панели за управление
 • PLC системи -  Програмируем Логичен Контролер
 • Центрове за управление на двигатели
 • Системи за високо и ниско напрежение
 • Електрически разпределителни уреди (Табла)
 • Трансформатори
 • UPS и акумулаторни системи

Обследването се извършва от термограф ниво II и се изготвя доклад, в който се дават изчерпателни подробности за всички изследвани елементи, като се подчертават грешките и се дава съвет за най-ефективното решение.
Доклад от проучване ще покаже също, че като бизнес, предприемате положителни действия, за да гарантирате, че вашата електрическа инфраструктура е в разумно състояние и че се извършва редовно техническо обслужване.

electrical-service-img

Какво прeдставлява термографията на електрически компоненти?

 • измерване на температурата на всички елементи от оборудването на електросъоръжението - тоководещи шини, кабели, изолатори, превключватели и разединители, защитна апаратура, предпазители и други,
 • откриване на места по оборудването с повишено или екстремно топлинно излъчване като резултат от пределно натоварване, асиметрия между фазите или механични проблеми в точките на присъединяване,
 • диагностика без изключване на електросъоръжението/таблото. 

.

След термографското заснемане Вие ще знаете дали:

 • е застрашена работата на някои елементи от прегряване и прекъсване, вследствие на прекомерно термично натоварване и наличие на разхлабени връзки и/или лоши контактни съединения
 • има потенциално опасни зони с натрупване на влага, която би могла да доведе до евентуални къси съединения, спиране на работата на цялото съоръжение и материални щети.
faultywire
Electrical-Infrared-1030x386
Избирайки услугата Термография на електрически съоръжения и инсталации от фирма Хидера вие ще получите:
 • Професионално заснемане с термокамера FLIR серия Т с висока резолюция и термочуствителност
 • Подробен доклад от извършеното заснемане с включени инфрачервени и дигитални снимки
 • Съвети за отстраняването на засегнатите участъци

Обадете се за безплатна консултация

Оставете вашите грижи на нас

Термографска диагностика

Какво представлява термографията:

Технически погледнато, инфрачервеното лъчение е електромагнитно излъчване, която дължина на вълната е по-голямо от тази на видимата светлина. В най-познатия си вид тя е излъчена топлина, която може да се усети от кожата ни, но все още не може да бъде видяна от очите ни.

Всички обекти излъчват инфрачервено лъчение. Интензитетът на излъчваното лъчение зависи от два фактора, температурата на обекта и способността му за излъчване.

Има физически закон, който казва, че цялата материя, която има температура над абсолютна нула, т.е. минус 273 ° C, излъчва топлина. Топлинното излъчване е синоним на инфрачервено лъчение. Колкото по-горещ е обектът, толкова по-интензивно е излъчването.

Въпреки това, за температури под около 500 ° C не можем да видим топлината и тук идва термографията. Термографската камерата може да „вижда“ топлината при много по-ниски температури от човешкото око. Инфрачервената камера преобразува инфрачервеното лъчение в състояние, което е видимо за нас. Така можем да виждаме и измерваме температурата на обектите.

Компонентите в ел. таблата почти винаги прегряват преди да се повредят

Компонентите в електрическите табла и системи почти винаги прегряват преди да се повредят, проблемните зони се намират по-лесно и безопасно, когато се гледат чрез инфрачервена камера.Заснетото от термокамерата инфрачервено изображение позволява температурите да се разглеждат като градиентни цветове, като по-горещите се показват като по-ярки цветове, а по-студени като по тъмни цветове,но все пак това зависи и от настройката на палитрата на камерата.Най често се използва палитрата Iron когато се наблюдават електрически системи.

Какво става когато ел. компонент генерира голяма топлина

Когато неизправният електрически компонент или връзка генерира повече топлина, отколкото трябва да бъде, температура му ще я накара да се открои веднага, когато се гледа чрез термокамера.

Какви видове проблеми могат да бъдат открити?

За проверка могат да бъдат електрическото оборудване, като:

- електро разпределителни табла

- сървърни помещения

- комутационни шкафове

- трансформатори

- контролни табла

Преглеждайки  температурните разлики, може да се документират проблеми, като например хлабави връзки и претоварени вериги, които са най-честите причини за възникване на електрически пожари и повреди. Други проблеми, като проблеми с охлаждането на трансформатори, индуцираните токове, дъгообразни и моторни навивки, също стават лесно очевидни.

Термичните изображения могат да открият електрически проблеми които включват:

 • прекалено горещи или хлабави връзки
 • не балансирано разпределение на фазите
 • претоварено окабеляване
 • претоварени вериги
 • претоварени трансформатори
 • претоварени двигатели
 • искрене и прекомерни хармоници

Предимства при използването на инфрачервена камера за електрически проверки

Тъй като гледането на  температурните разлики чрез инфрачервена камера не изисква физически контакт и може да се покрие голям диапазон с едно поглеждане през камерата, никоя друга технология не позволява да се открият електрически неизправности толкова безопасно и толкова бързо, колкото термичните изображения. Друго важно предимство е, че позволява проблемните зони и компоненти да бъдат открити, преди да са възникнали сериозни повреди или електрически пожар.

Ето списък от предимствата на използването на инфрачервена камера за електрически проверки:

 • той е безконтактен, което помага да се гарантира безопасна проверка.
 • бързо и точно
 • помага да се идентифицират проблемите преди те да причинят сериозна повреда или електрически пожар
 • не е натрапчив, така че няма прекъсване на захранването по време на проверката
 • може да се използва като част от проверки, които се извършват като превантивна поддръжка
 • инфрачервеното оборудване е леко и преносимо
 • предоставя документация за проблемите

Преди да се започне инспекция трябва да се гарантира, че достъпът до всички области и компоненти могат да бъдат инспектирани.

Адрес

гр. Пловдив  (без постоянен адрес поради спецификата на работа, обследвания се правят след предварителна уговорка на посочения от клиента адрес)

E-mail

office@hidera.net

Телефон

Работно време

10:00 до 17:00 часа

Неделя - Почивен ден