Термография на технически съоръжения

Обследване на технически съоръжения безопасно и ефективно без спиране на работния процес

Видове термография на технически съоръжения които предлагаме:

термография

На база на опита си смело може да твърдим, че наложихме услугата термография на технически съоръжения като ефикасен метод за обследване и диагностициране на техническото състояние на електрически, механични или обекти от различни отрасли на технологичната инфраструктура в най различни отрасли от индустрията. Термографската диагностика предлага безконтактен мониторинг на производствените съоръжения или обекти без прекъсване на работния процес и при безопасни условия на работа.

Термографията на технически съоръжения:

  • Чрез обследванията на технически съоръжения се предоставя актуална информация за състоянието на оборудването
  • Локализират се анормални режими на работа без прекъсване на работния процес
  • Откриват се повреди по съоръженията и производствените линии
  • Спестява се време, пари и ненужни ремонти
servicios-de-termografia-infrarroja-D_NQ_NP_697777-MLC30979403031_062019-F
термографско обследване

Избирайки услугата  Термография на технически съоръжения от фирма Хидера вие ще получите:

  • Професионално обследване с термокамера FLIR серия Т с висока резолюция и термочуствителност
  • Подробен доклад от извършеното обследване с включени инфрачервени и дигитални снимки
  • Съвети за отстраняването на проблемните зони

Какво представлява термографията:

Технически погледнато, инфрачервеното лъчение е електромагнитно излъчване, която дължина на вълната е по-голямо от тази на видимата светлина. В най-познатия си вид тя е излъчена топлина, която може да се усети от кожата ни, но все още не може да бъде видяна от очите ни.
Всички обекти излъчват инфрачервено лъчение. Интензитетът на излъчваното лъчение зависи от два фактора, температурата на обекта и способността му за излъчване.
Има физически закон, който казва, че цялата материя, която има температура над абсолютна нула, т.е. минус 273 ° C, излъчва топлина. Топлинното излъчване е синоним на инфрачервено лъчение. Колкото по-горещ е обектът, толкова по-интензивно е излъчването.

Въпреки това, за температури под около 500 ° C не можем да видим топлината и тук идва термографията. Термографската камерата може да „вижда“ топлината при много по-ниски температури от човешкото око. Инфрачервената камера преобразува инфрачервеното лъчение в състояние, което е видимо за нас. Така можем да виждаме и измерваме температурата на обектите.

Термографска диагностика

Обадете се за безплатна консултация

Оставете вашите грижи на нас

Адрес

гр. Пловдив  (без постоянен адрес поради спецификата на работа, обследвания се правят след предварителна уговорка на посочения от клиента адрес)

E-mail

office@hidera.net

Телефон

Работно време

10:00 до 17:00 часа

Неделя - Почивен ден