Електронно откриване на течове от плоски покриви и пробиви в хидроизолации

Откриване на течове от плоски покриви.

Чрез високоволтовия Dry Roof Pro PD40 може бързо и ефективно да бъдат проверени електрически непроводими хидроизолации за течове като битум, асфалт, PVC, TPO и др. за съществуващи дупки, пукнатини или дефекти които не могат да бъдат открити с просто око.

Услугата за електронно откриване на течове от покрив (ELD) от фирма Хидера ЕООД осигурява неинвазивно средство за откриване на течове в пробиви на хидромембрана на плоски покриви и басейни с PVC мембрана. Всички дефекти на хидроизолационната мембрана се идентифицират с точност до мм, осигурявайки целенасочени и ефективни ремонти на тези зони където е необходимо.

Общото схващане е ,че повечето плоски покриви не могат да бъдат ремонтирани, защото дефектите с много малки размер не могат да бъдат открити и отстранени, което много често води по подмяна на цялата хидроизолация. С помощта на високоволтовия Dry Roof Pro който може да открие и най малкия дефект чрез ток до 40KV , дребните дефекти не изискват подмяна на покрива, тъй като те могат да бъдат открити, локализирани и поправени и така да се удължи живота на вашия плосък покрив без излишна подмяна на цялата хидроизолация.

Предимства на високоволтовото откриване на течове от плоски покриви

- Съвместим с 99% от съществуващите хидроизолации
- Бърз и ефикасен метод
- Неинвазивен (нулева повреда на покрива)
- Откриване на пробивите с точност до мм

Разгледайте нашите видеа как работи уреда за високоволтово тестване на хидроизолации за пробиви

Откриване на теч от покрив

Къде е приложимо високоволтовото откриване на течове

  • При проверка на ново положена хидроизолация на покрив за пропуски преди полагане на последен слой като плочки, озеленяване или други видове завършващи материали
  • За проверка на старо положени покривни хидроизолации за дефекти
  • Проверка на басейни с PVC хидроизолационна мембрана за течове

Хидроизолационни мембрани

Хидроизолационните мембрани са ключов елемент за покрива на една сграда, който в крайна сметка се покрива от различни материали в довършителната работа като - озеленяване, поставяне на плочки и т.н. Както повечето от нас знаят, премахването на слоя над хидроизолационната мембрана за ремонт могат да бъдат изключително скъпо или в някой случаи дори невъзможно. Поради тази причина много от строителите избират да направят воден тест за цялостта на хидромембраната преди да сложат върху нея довършителния слой.

Тест с наводнение

Най разпространения метод за тестване е тестът с наводнение. Изпитването с наводнение обикновено се извършва чрез наводняване на хидроизолирани хоризонтални повърхности с най-малко 50 мм вода за период до 48 часа. По време на теста е необходим достъп до долната страна на наводнените райони за визуална проверка за изтичане на вода. Въпреки това, в случай на повреда на мембраната(теч), тестът с наводнение показва само там, където водата прониква през целия монтаж в зоната на изпитване, а не мястото от където водата прониква от нарушената мембрана. В допълнение, изпитването на хидроизолация с наводнение не може да се прилага по вертикални повърхности.

Посочените по горе ограничения и липса на категорични данни, свързани с тестването с наводнение, позволиха електронното откриване на течове да набере скорост като жизнеспособна алтернатива на традиционните тестове.

Електронно откриване на течове с високо напрежение (HVELD)

Електронно откриване на течове с високо напрежение (HVELD) може да се извършва на вертикални или хоризонтални повърхности при сухи условия. Принципът на процеса HVELD включва генератор, който подава изходно напрежение със стационарен постоянен ток (DC) за откриване на нарушения на електрически изолирания покрив или хидроизолационна мембрана.

Генераторът създава калибриран разряд на напрежение до 40KV в зависимост от дебелината на хидроизолацията, ако токът се свърже със земята(плочата) това ще затвори веригата излъчвана от генератора и звуков сигнал ще алармира за пробив в мембраната. Понякога могат да се видят или чуят малки искри, когато сондата се свърже със заземителния кабел в мястото на нарушение.

Ограничения на електронно откриване на течове с високо напрежение - HVELD

Възможни са няколко фалшиви положителни резултати при този тип тестване, ако оборудването не е правилно калибрирано. Поради високото напрежение, изпитването не трябва да се провежда при мокри или влажни условия за безопасността на оператора за тестване. HVELD също не е успешен, ако мембраната е проводяща, като черен етилен пропилен диен мономер (EPDM).

HVELD

HVELD може да се изпълнява само върху проводими основи, като метални настилки и бетон. Ако няма проводима основа под хидроизолацията, е възможно да се създаде проводим субстрат чрез инсталиране на метална мрежа или екран преди монтажа на хидроизолационната мембрана. Въпреки това трябва да се консултирате с производителя на хидроизолационна мембрана, за да потвърдите, че наличието на вграден екран или мрежест материал няма да повлияе неблагоприятно върху мембранния материал или да анулира гаранцията.

Електронното откриване на течове е бърз и прецизен метод за тестване на цялостта на хидроизолацията, за да се гарантира, че е монтирана правилно преди да бъде покрита. ELD набира популярност в покривната индустрия заради способността си да минимизира риска от скъпи ремонти след приключване на строителството. Както всеки тип специализирано тестване, правилното обучение на тестващите техници и инженери е изключително важно за гарантиране на надеждни резултати.

Обадете се за безплатна консултация

Оставете вашите грижи на нас

Адрес

гр. Пловдив  (без постоянен адрес поради спецификата на работа, обследвания се правят след предварителна уговорка на посочения от клиента адрес)

E-mail

office@hidera.net

Телефон

Работно време

10:00 до 17:00 часа

Неделя - Почивен ден