Обследване с термокамера помага да се намерят проблеми, които може да се нуждаят от спешно внимание, за да се предотврати скъп ремонт на по късен етап. Обследването помага за формиране на пълна картина на състоянието, в което се намира то.  Даваме ви основните предимства на термо изображенията при инспекция на едно жилище.

За да получите цялостна представа за състояните на дома, задълбочената му проверка обследване с термокамера е задължителна. Въпреки това много от нещата са скрити зад стени или настилки като изолация, електрическа система, тръби за вода и парно, и няма как да разберете дали те изпълняват своята функция правилно. Възможно е изолацията на стените и подовете да не е поставена правилно или тя да липсва на места, да имате повредена електрическа инсталация която грее и  създава предпоставка за пожар или късо съединение, да имате изтичане на вода от някоя от тръбите на водопроводната система и това да създава предпоставка за мухъл или подгизване на стените и подовете.

Термичните изображения се оказват много ефективни за откриване на щети, причинени от вода по стени, подове и тавани. Термокамерите разкриват температурната разлика между влажните зони на повърхността и сухите зони. Изображенията показват мокрите участъци в отделен цвят, което помага да се намерят местата, където се появяват течове. Откриването на такива проблемни участъци не е възможно само с обикновен оглед, без специализирана апаратура.

Инфрачервените изображения също така помагат да се намерят анормални горещи точки в електрическата система. Ако има някаква корозия в проводника, то тя причиняваизлишна топлина в точката на свързване, която може да бъде открита чрез термично изображение. Това отново показва разлика в температурата, мястото на електрическия теч ще има по-висока температура, която лесно може да се забележи с термокамера, тази зона отново ще се покаже като различен цвят на инфрачервените снимки. Ранното откриване на електрически течове, причинено от корозия или хлабави връзки е жизненоважно, тъй като ако не го направите,може да причини фатални наранявания или пожар.

Месечните сметки за отопление са основен разход за собствениците на едно жилище. Тъй като температурата пада под нулата всяка зима, всеки дом се нуждае от по честото и продължително отопление.Ако в стаите в дома ви липсва ефективна изолация, може да се окажете с доста висока сметка за ток в края на месеца. Термоизображенията могат да ви помогнат да откриете зони от които да има големи загуби на топлина, като врати, прозорци или неефективна топлозолация. След откриване на такива зони може да се предприеме навременни ремонти за подмяна или уплътняване и могат да спестят на собствениците от 10-15% от сметките за енергия всеки месец.

  • Обледването с инфрачервена камера помага за откриване на структурни дефекти

Обследване с термокамера при сканиране на стени, подове и тавани може да идентифицира температурни разлики и проблеми с проводимостта. Той помага да се намерят липсващи структурни компоненти и всякакви повреди, които могат да съществуват в тези компоненти. Термичните изображения, чрез откриване на разликата в температурата, причинена от течове, могат да намерят пукнатини в конструкцията. Термичните изображения могат да помогнат навреме да откриете структурни дефекти, които значително помагат за извършване на навременни ремонти и предотвратяване на сериозни аварии. Подобна проверка е особено полезна при намирането на структурни проблеми, които могат да съществуват във високи сгради.

Други предимства

Термоизображенията също така помагат да откриете дефекти в изолацията или ако в къщата ви има гнездо на малки животни, изображенията помагат да ви помогнат при откриване на проблемни участъци във вашия дом които никога не бихте видяли без помоща на термокамера и това да повлияе за направа на спешен ремонт. Такова представяне на проблемите в една къща винаги оказва силно влияние върху собствениците му. Спешните ремонти,разбира се, помагат да се предотвратят сериозни злополуки, които могат да възникнат поради небрежност.

Когато успеете да видите разликите в температурите, имате необходимите доказателства за извършване на ефективен ремонт. Това е така защото инфрачервените изображения ви показват точните места,където може да са необходими ремонти.Можете да предотвратите пожар или прекъсване на електрозахранването.

Термокамерите също помагат значително при операциите, а управлението на съоръжения спестява значителни пари. Това е така, защото ще можете да прецените колко ефективно функционират системите за отопление на климатици, водопровод и електричество. Представете си допълнителната работа, която можете да избегнете, и спестяванията на разходите, които можете да направите, ако сте имали представа коя част от покрива е повреден, вместо да се налага да го ремонтирате напълно.

Термоизображения могат да помогнат на техниците и инженерите да открият електрически дефекти, в едн електрическо табло. Те може също да разкрият кои вериги консумират най-много енергия на разпределително табло. Топлинните изображения също могат да помогнат за откриване на дисбаланси във фазовото захранване, които причиняват отклонения в електрическото натоварване. Тази технология може също да помогне за откриване на дефекти в подово отопление, възпрепятстващо оптималната работа.

Термичното изображение също може да открие прегряване на електрически двигател в помпа и да предотврати изгаряне. Източникът на течове на вода не е очевиден всеки път. Може да се наложи скъпо и разрушително тестване, за да се намерят такива течове. Термичните изображения могат да помогнат и в такива ситуации, като открият разликата в температурата на повърхността между сухите и влажните зони.

Топлинното изображение също може да открие колко ефективни са били възстановяванията и ремонтите. Няма нужда от разрушителни тестове. Топлинното изображение е много ефективна неинвазивна технология, за да се провери колко добре са извършени ремонтите и реставрациите.

Заключение

Следователно термичните изображения помагат да се открият проблеми, които могат да бъдат скрити в дома и не са лесни за намиране. Термичните изображения позволяват неинвазивна и безразрушителна проверка на проблеми в изолацията, проблеми с влагата и проблеми с течовете. Тази статия ви разказва как предимствата на термичния преглед на вашия дом могат да ви помогнат да спестите много главоболия. Той помага на тези, които искат да продадат дома си, както и на тези, които търсят по-голяма ефективност в използването на енергия и топлина в дома си. Въпреки присъщите предимства на термичния преглед, визуалният преглед не трябва да се премахва напълно. Въпреки това, пълноценното използване на предимствата на термичната проверка помага за икономия на разходи, като ви предупреждава за навременни ремонти. Можете да се доверите на доказан професионалист в откриването на течове – https://hidera.net/