откриване на течовеТечовете на вода и проникването на влага могат да причинят сериозни щети по къща или сграда и могат да бъдат трудни за откриване без подходящото оборудване. С помоща на термокамера и при подходящите условия е възможно да се открие скрит теч или влага, без да се прибягва до разрушителни методи.

Има различни източници на влага в една сграда, влажност на сезона, конденз, течове от тръби, дъжд. Обикновенно подържане на влага от 40% до 60% е добре, но течове или голям конденз могат да причинят сериозни проблеми. Термокамерата не може да „види“ влага в стените, но може да открие финни температурни разлики, които да разкрият съществуването на вода.

Има различни модели на течове от вода, които се изобразяват на инфрачервената термограма и само обучен термограф може правилно да анализира снимките и да посочи какви проблеми вижда в тях.

Течове по стени – триъгълна форма отгоре-надолу.

Течове по таван – аморфна структура(липса на строга подреба) влажни участъци разпространяващи се навън с различна температура

Течове от тръби за топла вода – течовете се показват като топла зона

Влагата е един от най трудните проблеми за откриване – нейните признаци са много финни и лесно могат да се пропуснат, докато водата не започне да капе от тавана.

Коя е най-добрата камера за откриване на влага?

Влагата има тенденция да предизвиква само финни разлики в температурата. Термокамерата способна да открива влага, трябва да има висока разделителна способност и голяма температурна чуствителност, което означава, че може да покаже малки температурни разлики, колкото е по ниска термичната чуствителност толкова е по добре. Термокамера с чуствителност 0,03 градуса е идеална за откриване на влага, докато камера с 0.1 градуса е по подходяща за промишлени приложения и за откриване на големи температурни разлики.

При откриване на течове и влага се използват и спомагателни уреди като специализирани влагомери

Термокамерите могат да помогнат за откриване на влага и течове на вода и за приблизително определяне на степента на влага, но индифицирането на модел, който изглежда ката влага, не гарантира наличието на вода. Има много причини, при които може да се наблюдава температурни разлики освен влага в стените. За да се провери какво се вижда задължително се използва влагомер за да се потвърди, какво е открила термокамерата.

В допълнение, най добре е да се използва професионална термокамера с възможност за ръчно регулиране на нивото и обхвата на термичното изображение.

Когато се търси теч зад стена или плочки се използват дълбочино индуктивни влагомери които не се влиаят от повърхностната влага, а сканират само тази зад повърхността.