откриване на течовеУреди за ефективно откриване на течове

В технологичният свят, в който живеем е напълно неприемливо къртенето като метод за откриване на течове. Работата и щетите, които нанасят докато бъде открита причината за проблема са прекалено големи и поради тази причина на помощ идват т.нар. уреди за откриване на течове. В практиката се използват различни уреди и способи, с които да бъде установена причината за аварията. Според мястото, където е възникнал проблема, се определя кой уред би бил най-ефективен. В днешния материал ще ви запознаем с трите най-често използвани уреди за откриване на течове. Ще споменем за техните предимства и недостатъци, с цел да добиете представа и да можете да прецените кой от тях би ви свършил работа.

Термокамера за откриване на течове

Най-разпространеният начин за откриването на течове в бани е чрез използването на термокамера. Водопроводчиците споделят, че това е възможно най-прецизният инструмент, с който може да бъде установена повредата, причината за нея и размера на щетата. Термокамерите измерват температурните разлики и на базата на получените данни установяват от къде идва теча. Те са компактни и могат да бъдат използвани навсякъде. Могат да идентифицират всякакви течове и загуба на топлина, което ги прави мултифункционални и дават точна оценка до 99 %. За разлика от повечето видове уреди за откриване на течове, термокамерите показват резултата на момента и не нанасят никакви щети.

Използване на ултразвук за откриване на течове

Малцина знаят, но техниката с ултразвук може да бъде използвана и за откриването на течове в определени ситуации. За разлика от термокамерите, уредите с ултразвук изискват специфични познания от страна на водопроводчика и не са лесни за използване. Техниката с ултразвук се използва обикновено за откриване на потенциални проблеми при тръби с високо налягане и рядко намират приложение при битови течове. Ултразвукът долавя шумове, които не могат да бъдат чути с просто ухо. Работата на уреда е да преобразува звука и да го превърне в уловим за човешкото ухо и по този начин да се установи мястото на повредата. Както останалите уреди за откриване на течове и той не нанася никакви щети и е напълно безопасен за използване.

Влагомери

Може да се каже, че влагомерите са „първите“ уреди за откриване на течове. Те са използвани от водопроводчиците много преди навлизането на термокамерите и уредите с ултразвук. Все пак трябва да отбележим, че по-старите влагомери не са толкова прецизни, колкото гореспоменатите уреди. Съвременните влагомери обаче, могат да локализират не по-зле причината за теча от останалите инструменти и неслучайно са сред най-предпочитаните апарати от водопроводчиците.

Изборът на уред за откриване на течове, се формира на базата на типа авария и сградата, в която ще се работи. На базата на преценка на специалиста, се взима решение кой уред ще бъде най-ефективен за целта.