Инфрачервената термография е диагностичен инструмент, използван за откриване на потенциални проблеми в сградите, включително проникване на вода, загуба на топлина или охлаждане, блокиране на водопроводни системи, неправилно функциониращи механични системи, претоварени електрически вериги, дефекти в конструкцията и нестандартна конструкция на сградата. Основното предимство на инфрачервеното обследване, че може да се забележат неща които само с визуален оглед не е възможно.

Друго предимство на инфрачервената термография е, че това е неразрушителен метод за тестване, така че не нарушава изследваната област. Когато се използва за механични и електрически системи, той не пречи на работата на оборудването, така че няма нужда да прекъсвате операции или да планирате спиране. За откриване за течове по плоски покривни пространства може да са необходими ниско или високоволтови инструменти( така нареченото електронно откриване на течове за плоски покриви ) за точното определяне на пробива в мембраната, но инфрачервеното обследване дава основна насока къде се е задържала вода под хидроизолацията и да се сведе до минимум добавените разходи и време за последващото точно определяне на пробива.

Как работи?

Науката зад инфрачервената термография е, че вибриращите молекули генерират електромагнитна енергия. При по-високи температури молекулите се движат по-бързо и отделят повече енергия. Тази енергия – инфрачервено лъчение – не се вижда от човешкото око, но може да бъде открита с камера, оборудвана с инфрачервен сензор.

Топлинните разлики се появяват като различни цветове на дисплея на термокамерата. Чрез анализ на разпределението на цветовете в топлинните изображения е възможно да се локализират площите на сградата, които са необичайно топли или студени, което може да показва потенциални дефекти като инфилтрация на вода, липсваща изолация и др..

Използване на термокамера за откриване на течове от плоски покриви

След като водата навлезе в сграда, тя може да преминава доста дълъг път, което затруднява намирането на източникът на теча. Инфрачервената термография е особено полезна за откриване на вода в трудно забележими места. Водата може да проникне под покривни мембрани, да отиде зад стените и да пътува в шахти и тръби. Топлинните изследвания също са ефективни за откриване на влага, която е проникнала дълбоко под повърхността на покрива и е насищала изолацията на покрива.

Тъй като инфрачервеното обследване подчертава топлинните разлики в компонентите на сградата, то трябва да се проведе при подходящи условия. Идеалната ситуация за изследване на покрива е ясен ден, след като слънцето е загряло покривната система и всичката вода намираща се под хидроизолацията. Докато слънцето залязва или докато покривът е засенчен от близки сгради или структури, покривът се охлажда (както се нарича радиационно охлаждане), както и влагата под мембраната. Но тъй като водата има висок топлинен капацитет – т.е. задържа топлината по-дълго от твърдите материали – захванатата вода се охлажда много по-бавно от покривната повърхност. Следователно, инфрачервените снимки, направени на покрив, който е загрят от слънцето през целия ден и след това охладен, могат да се видят топлинни разлики между по-хладните зони на покривната повърхност и по-топлите, където водата е под мембраната.

Термографът започва проучването на покрива, като първо провежда визуално наблюдение, търсейки очевидни дефекти, които биха могли да причинят течове, като например скъсана или мехурна покривна мембрана, напукани, паднали тухли или предпазни ламарини на парапетните стени, отворени фуги, свиване и др. Термографът също така отбелязва ориентацията на покрива към слънцето, положението на околните сгради или конструкции, които хвърлят сенки на покрива, и всякакви отломки или други елементи, които биха могли да изкривят резултатите от инфрачервеното сканиране.

В зависимост от температурата на въздуха, вида на конструкцията на покрива и продължителността на времето, през който покривът е бил изложен на слънцето през този ден, термографът чака от 15 минути до час, след като слънцето напусне покрива, за да извърши сканиране с термокамера. Анализирайки разпределението на цветовете при сканирането, термографът може да види кои зони по покрива са по-топли (обикновено червени в инфрачервения спектър от цветове). По-топлите зони, които показват възможното присъствие на вода под повърхността, се маркират със спрей боя и се снимат, за да се уловят топлинните разлики, които могат да бъдат едва 2 градуса по целзий до 20 градуса или повече. Инфрачервената камера също прави и дигитални снимки паралено с инфрачевените, за да се сравнява една до друга с инфрачервените изображения.

За покриви, които не са директно изложени на слънце, и водата под мембраната не може да се загрее, за да се покажат топлинните разлики при охлаждане, вместо да се разчита на радиационно охлаждане, за да се разкрие инфилтрацията на водата, се прилага научният принцип на изпарителното охлаждане. Без пряка слънчева светлина температурата на покривната повърхност е близка до температурата на околната среда. Водата под покривната повърхност обаче, която не е била загрята от слънцето, се охлажда, докато се изпарява. Следователно, в термичните изображения зоните на покрива с проникване на вода показват по-хладни от сухите зони, за разлика от по-топлите, поради слънчевата радиация.

Въз основа на областите на влага под покривната мембрана, както е посочено в инфрачервените изображения, както и на визуално наблюдаваните условия, термографът може да се насочи към точните места, където трябва да се предприеме електронно високо или нисковолтово точно локализиране на повредата.

Термокамерата може да индефицира проблемни области, които не могат да се видят с просто око за откриване на скрити течове на вода

Термокамерата служи за виждане и измерване на топлинната енергия, излъчвана от обект. Термографските камери могат да индефицират проблемни зони, които не могат да се видят с просто око, откривайки скрити течове на вода. Инфрачервената камера може да открие не само скрити течове на вода и нейния произход, но и влага, която не може да бъде достигната физически с измерватели на влага (влагомери).

Камерите за термични изображения записват инфрачервената енергия като топлина, тази енергия не може да се види, но можем да я усетим като топлина. Термокамерите индефицират много малко разлики в в температурата на повърхността на различни материали, подчертавайки по-топлите и по-студените повърхности, предоставящи доказателства откъде произтича течът.

Leave a Comment