Инфрачервената термография е диагностичен инструмент, използван за откриване на потенциални проблеми в сградите и течове от покриви. Това включва проникване на вода, загуба на топлина или охлаждане, неправилно функциониращи механични системи, претоварени електрически вериги и дефекти в конструкцията. Основното предимство на инфрачервеното обследване е че може да се забележат неща които само с визуален оглед не е възможно.

Друго предимство на инфрачервената термография е, че това е безразрушителен метод за тестване, така че да не нарушава изследваната област. Когато се използва за механични и електрически системи, той не пречи на работата на оборудването, така че няма нужда да прекъсвате операции или да планирате спиране. За откриване за течове по плоски покривни пространства може да са необходими ниско или високоволтови методи – така нареченото електронно откриване на течове за плоски покриви  за точното определяне на пробива в мембраната. Термографското обследване дава основна насока къде се е задържала вода под хидроизолацията и да се сведе до минимум добавените разходи и време за последващото точно определяне на пробива.

Как работи?

Науката зад инфрачервената термография е, че вибриращите молекули генерират електромагнитна енергия. При по-високи температури молекулите се движат по-бързо и отделят повече енергия. Тази енергия – инфрачервено лъчение – не се вижда от човешкото око, но може да бъде открита с камера, оборудвана с инфрачервен сензор.

Топлинните разлики се появяват като различни цветове на дисплея на термокамерата. Чрез анализ на разпределението на цветовете в топлинните изображения е възможно да се локализират площите на сградата, които са необичайно топли или студени, което може да показва потенциални дефекти като задържане на влага или липсваща изолация и др..

Използване на термокамера за откриване на течове от плоски покриви

След като водата навлезе в сграда, тя може да преминава доста дълъг път, което затруднява намирането на източникът на теча. Инфрачервената термография е особено полезна за откриване на вода в трудно забележими места. Водата може да проникне под покривната мембрана и  да влвзне зад стените. Топлинните изследвания също са ефективни за откриване на влага, която е проникнала дълбоко под повърхността на покрива и е наситила изолацията на покрива.

Тъй като инфрачервеното обследване подчертава топлинните разлики в компонентите на сградата, то трябва да се проведе при подходящи условия. Идеалната ситуация за изследване на покрива е ясен слънчев ден, след като слънцето е загряло покривната мембрана и всичката вода намираща се под хидроизолацията. След като слънцето залезе, покривът се охлажда, както и влагата под мембраната. Но тъй като водата има висок топлинен капацитет – т.е. задържа топлината по-дълго от твърдите материали – задържаната вода под хидроизолацията се охлажда много по-бавно от покривната повърхност. Следователно, инфрачервените снимки, направени на покрив, който е загрят от слънцето през целия ден и след това охладен, могат да се видят топлинни разлики между по-хладните зони на покривната повърхност и по-топлите, където водата е под мембраната.

Как работи термография за откриване на течове от плоски покриви

Термографът започва проучването на покрива, като първо провежда визуално наблюдение, търсейки очевидни дефекти, които биха могли да причинят течове, като например скъсана или отлепена покривна мембрана, отворени фуги по краищата на покрива и др. Термографът също така отбелязва ориентацията на покрива към слънцето, положението на околните сгради или конструкции, които хвърлят сенки на покрива, и всякакви елементи върху покрива, които биха могли да изкривят резултатите от инфрачервеното сканиране.

В зависимост от температурата на въздуха, вида на конструкцията на покрива и продължителността на времето, през който покривът е бил изложен на слънцето през този ден.  Термографът изчаква от 30 минути до 2 часа, след като слънцето не огравя покрива, за да извърши сканиране с термокамера. Анализирайки температурата при сканирането, термографът може да види кои зони по покрива са по-топли (обикновено червени в инфрачервения спектър от цветове). По-топлите зони, които показват възможното присъствие на вода под повърхността, се маркират със спрей боя и се снимат, за да се уловят топлинните разлики, които могат да бъдат едва 0,2 градуса до 20 градуса или повече. Инфрачервената камера също прави и дигитални снимки паралено с инфрачевените, за да се сравнява една до друга с инфрачервените изображения.

Покриви които не са изложени на слънце

За покриви, които не са директно изложени на слънце, и водата под мембраната не може да се загрее, за да се покажат топлинните разлики при охлаждане, вместо да се разчита на радиационно охлаждане, за да се разкрие инфилтрацията на водата, се прилага научният принцип на изпарителното охлаждане. Без пряка слънчева светлина температурата на покривната повърхност е близка до температурата на околната среда. Водата под покривната повърхност обаче, която не е била загрята от слънцето, се охлажда, докато се изпарява. Следователно, в термичните изображения зоните на покрива с проникване на вода показват по-хладни от сухите зони.

Въз основа на областите на влага под покривната мембрана термографът може да се насочи към точните места, където трябва да се предприеме друг вид изследване за откриване на теч от плосък покрив като електронно високо или нисковолтово локализиране на пробива. – за повече информация тук

Термокамерата може да индефицира проблемни области, които не могат да се видят с просто око за откриване на скрити течове на вода

Термокамерата служи за виждане и измерване на топлинната енергия, излъчвана от обектите

Термографските камери могат да индефицират проблемни зони, които не могат да се видят с просто око, откривайки скрити течове на вода.Инфрачервената камера може да открие не само скрити течове от вода, но и влага, която не може да бъде достигната физически с измерватели на влага (влагомери).

Камерите за термични изображения записват инфрачервената енергия като топлина, тази енергия не може да се види, но можем да се усети като топлина. Термокамерите индефицират много малко разлики в температурата на повърхността на различни материали, подчертавайки по-топлите и по-студените повърхности, предоставящи доказателства откъде произтича течът.

Leave a Comment